Serwis Nieruchomości

Charakter

Inwestorzy lokując kapitał w nieruchomościach, muszą zdawać sobie sprawę z pewnych cech wyróżniających je od innych aktywów. Wtedy też inwestycje na rynkach nieruchomości mogą zawierać dwojaki charakter. Są to np.: inwestycje bezpośrednie, które polegają na nabywaniu nieruchomości; na inwestycjach pośrednich, które polegają na nabywaniu zabezpieczonych prawami do nieruchomości papierów wartościowych. Jeżeli więc inwestorzy zdecydują się na bezpośrednie lokaty w nieruchomościach, to powinni dobrze rozpoznawać cechy tego instrumentu, a zwłaszcza jego wady. Przede wszystkim nieruchomość jest to taka dziedzina, gdzie inwestorzy są zabezpieczeniem wszelkiego kapitału i tego co dookoła związane. Są tutaj cechy fizyczne, w których panuje trwałość czasu i miejsca. Dodatkowo odnosimy się tutaj szczególnie do gruntów, wzniesionych budynków. Zaś okres takiej eksploatacji jest zależny przede wszystkim od dobrej technologii, jej jakości, ale także od sposobu ich użytkowania. Do tego bierzemy pod uwagę w jakich warunkach zostały wzniesione, konserwacja, warunki atmosferyczne. Inwestorzy długoterminowi są spokojni o odpowiedzi i wywiązywanie się nieruchomości. Tak więc lokata jest pewna, natomiast dzięki temu nieruchomości nie spadają a są odpowiednio chronione. Inwestując zabezpieczamy sobie kapitał przed wszelkimi konsumpcjami.