Serwis Nieruchomości

Definicja

Najlepiej scharakteryzowany termin jest zawarty w rynku, jako ogół warunków. Odbywa się w nich transfer nieruchomości, dlatego podstawową definicją nieruchomości są m. in. umowy. Takie umowy stwarzają bardzo skutecznie wspólne obowiązki i prawa, które są połączone ze sobą z władaniem tymi nieruchomościami. Rynek nieruchomości nie posiada stabilnej siedziby i statutu, ponieważ taka giełda papierów wartościowych pełni funkcję rynku nieformalnego, o którym wcześniej była mowa. Dlatego też nie przekreślają tego inicjatywy, które dotyczą organizowania lokalnych giełd czy targów nieruchomości. Poza tym tkwi w tym wszystkim sporadyczność wszystkich form rynku nieruchomości, oraz ich promocyjny charakter. Jest tutaj obecna niewielka liczba zawartych transakcji w tych formach. W wyniku tego rynek nieruchomości traktowany jest znowu jako rynek nieformalny. Rynek nieruchomości jest rynkiem szczególnym, ponieważ jego definicja obrazuje na rynek, którego produktem będzie więcej niż sama nieruchomość. Fizyczna cecha nieruchomości, jest to inaczej stałość w miejscu, która powoduje nam, że prawa do nieruchomości są właśnie tym tworem na owym rynku. Ważne wtedy staje się prawo własności, jako prawo użytkowania wieczystego. Za tym idzie prawo najmu oraz prawo dzierżawy, co stanowi przedmiot obrotu rynkowego.