Serwis Nieruchomości

Emitenci

Korzyściami nazywamy wzrost pieniężny, gdzie wszystkie grupy hipotek w tym uczestniczą. Emitenci są to osoby, które posiadają lepszy dostęp do rynku kapitałowego, ponieważ w ten sposób zyskują kapitał o cenie niższej niż wynikać mogłoby z ich zajmowanej pozycji. Pozycja rynkowa określana jest jako zdobywanie kosztów kapitału przez instytucje finansowe. Możliwe jest więc pozyskiwanie sekurytyzacji aktywów jako odpowiedniego doboru do puli. W tym wypadku jest także pozyskiwanie kapitału przez podmiot, o zdecydowanie niskiej wiarygodności kredytowej. Wtedy kapitał taki jest o cenie odpowiadającej ratingowi zabezpieczenia. Dzięki takiej specyfice transakcji sekurytyzacyjnej, można przesuwać i poprawiać wskaźniki zadłużenia w obrębie danego bilansu. Emitenci działają w zakresie takich hipotek, cenionych jak AAA, środki o niższej cenie, premii, która traktowana jest jako ryzyko. Emitenci to osoby mogące dokonywać popraw poziomu współczynnika wypłacalności. Poza tym zwiększać mogą znaną bazę kapitałową, która nie jest podlega żadnym zmianom poziomu zobowiązań. Tak zwany sposób pozabilansowy wiąże się z finansowym charakterem owej sekurytyzacji. Wszystko staje się atrakcyjne w momencie, kiedy banki i instytucje para bankowe są pozytywnie nastawione na przestrzeganie przepisów, bezpieczeństwa postępowania.