Serwis Nieruchomości

Finalizacja

Jest wiele takich czynności, na których opiera się cały proces usług. Działalność pośrednika nieruchomości dotyczy m. in. usuwania przeszkód uniemożliwiających realizację niektórych transakcji. Wtedy też pilnuje się regulować stany prawne, gdzie czynności te nie wchodzą w zakres standardów pośrednictwa. Jest też dokonywanie czynności regulujących stan prawny nieruchomości przez konsumenta samodzielnie, dlatego i miejsce ma monitorowanie jego działań, czy też regulowanie stanu prawnego przez taką osobę trzecią. Przykładem jest kancelaria prawnicza, w której odbywa się utrzymywanie kontaktu, poznawanie terminów, ich zakończenia, korelacja działań pośrednika i kancelarii prawnej. Wszystko potem podejmuje finalizacja transakcji, gdzie następuje przygotowanie pełnej dokumentacji (w uzgodnieniu notariuszem), czy też dokładne umówienie daty. Wszelkie wyterminowania umowy są obowiązkowe aby przebieg i ustalanie zasad zakończył się poprawnym rozliczeniem. Musimy znać na czym polega podstawowe postępowanie z konsumentem, rozważne przedstawianie ofert, czy unikanie w tym sytuacji, kiedy dana nieruchomość oglądana jest przez tłumy osób po prostu zwiedzających. Zwracamy uwagę na potwierdzenie aktualności oferty przed przekazaniem jej drugiej osobie. Zabronione jest przekazywanie ofert nieaktualnych.