Serwis Nieruchomości

Kupujący

Wszyscy potrzebujemy aprobaty, uznania, poczucia naszej osobowości. Stąd potrzeba to decydujący czynnik przy podejmowaniu decyzji o nabyciu nieruchomości, która powoduje nierealistyczne zachowania w sytuacji potrzeby zaspokojenia ego. Kupujący więc decyduje się na produkt znaczący, który coś może dla niego zrobić. Kupują więc korzyści i udogodnienia, wszystkie zalety tego, co sprzedaje, na język zalet dla danego klienta. Natomiast, to dlaczego kupujący w ogóle istnieje, wynika z jego konkretnej potrzeby. Prawdziwym kluczem do prowadzenia w profesji pośrednika, jest zrozumienie i kontrolowanie, tego co klienci kupują. Kupujący musi te decyzje podjąć i jeżeli pośrednik je zrozumie i umie w nich pomóc, to posiada możliwości kontrolowania procesu transakcji. Kupujący musi więc sobie w pełni uświadomić, że jest jasno zdefiniowana potrzeba kupienia. Po drugie kupujący powinien sobie uświadomić, że ta właśnie nieruchomość jest tym, co odpowiada wcześniej wyartykułowanej potrzebie. Kupujący powinien także mieć poczucie, że kupuje z odpowiedniego źródła, a tym źródłem w tym wypadku jest właśnie pośrednik. Kupujący musi być przekonany, że cena jest odpowiednia a pośrednik musi umieć wyrazić cenę jako wypadkową zaspokojenia potrzeb drugiej strony. Ostatnią decyzją jaka podejmiemy, jest taka, którą nazwiemy po prostu właściwy czas, aby nabyć.