Serwis Nieruchomości

Lasy

Kolejnym rodzajem nieruchomości są oczywiście lasy. Tak, więc nieruchomość leśną stanowią wszelkiego rodzaju lasy iglaste czy też mieszane. Każdy człowiek może nabyć taką nieruchomość bądź też samemu przekształcić jakąś część ziemi właśnie na nieruchomość leśną. W momencie przekształcania jedyną roślinnością jaką można zasadzić na tej części nieruchomości są oczywiście drzewa jakie można spotkać w lesie oraz każdego rodzaju roślinność leśną. W naszym prawie można wyróżnić także ustawę o lasach, która opisuje warunki jakie należy spełniać aby móc na swojej nieruchomości zasadzić lasy. Głównym wymogiem jaki narzuca ta ustawa jest to, że nieruchomość leśna może mieć około 0,1 hektara powierzchni, na której będzie widzialny gołym okiem właśnie lasy. Także ustawa o lasach najczęściej narzuca jaką roślinność należy zasadzić aby mowa była o nieruchomości leśnej. Każdy człowiek chciałby posiada własny las gdyż z tego powodu czerpałby ogromne korzyści zwłaszcza jeżeli mowa jest o dorosłych już drzewach. Jednak należy mieć świadomość sadząc las, że w późniejszym czasie będzie on zamieszkany przez wszelkiego rodzaju dzikie zwierzęta, które jeżeli tego rodzaju nieruchomość znajduje się blisko domu mogą narobić pewnego rodzaju szkód. Dlatego warto też jest o tym pomyśleć.