Serwis Nieruchomości

Podatek

Każdy człowiek posiadający nieruchomość powinien wiedzieć, że jest podatnikiem, który zobowiązany jest płacić w odpowiednim czasie oraz terminie podatek. Najczęściej płatności dokonywane są w urzędzie miasta czyli gminie. Powinniśmy również mieć świadomość, że wszelkiego rodzaju opłaty podatkowe narzucone są odgórnie zaś każdy podatnik zobowiązany jest je przestrzegać. Oczywiście opłaty podatkowe zamieszczone są w ustawie o podatkach dochodowych jak również opłatach lokalnych. Nikt dobrowolnie nie opłaca podatku ale musi być on odpowiednio wyliczony. Uzależniony jest on między innymi od klasy ziemi bądź też wielkości jej powierzchni. Każdy człowiek płaci innej wysokości podatek, który odprowadzany jest do urzędu miasta. Warto wiedzieć co jest przedmiotem opodatkowania. Także4 przedmiotem opodatkowania jest nieruchomość, której jesteśmy właścicielami. Zdarzają się też sytuacje, które zwalniają ludzi z płacenia podatku. Podatkiem nie są objęte takie nieruchomości jak między innymi ziemie, które pokryte są roślinnością leśną, nieruchomości, których właścicielami są obcokrajowcy i stanowią one własność innych państw. Osoba, która płaci podatek nazywana jest podatnikiem. Także podatnikiem jest każdy człowiek, który jest właścicielem jakiejkolwiek nieruchomości. Raty podatkowe podatnicy płacą co kwartał.