Serwis Nieruchomości

Podatki

W przypadku nieruchomości gruntowych naliczanie podatków przybiera zupełnie odmienną postać, aniżeli wówczas, gdy w grę wchodzą nieruchomości budynkowe. Taka sytuacja w gruncie rzeczy nie jest niczym szczególnym, ponieważ wyraźnie widać, że owe nieruchomości różnią się pomiędzy sobą i to w dość zdecydowanym stopniu, a co za tym idzie wprowadzanie identycznego sposobu naliczania podatku byłoby działaniem bezsensownym i najdelikatniej rzecz ujmując niesprawiedliwym. Skoro już został poruszony tematy podatków, to najogólniej można powiedzieć, że do ich płacenia jest zobowiązany dosłownie każdy posiadacz nieruchomości. Opodatkowaniu w takim samym stopniu podlegają wspomniane wcześniej nieruchomości budynkowe i gruntowe, co również te, które występują w postaci lokalowej. Jeżeli chodzi o te ostatnie, to w ich przypadku podstawa opodatkowania mnożona jest przez ilość metrów kwadratowych składających się na dany lokal. Na tej podstawie można wnioskować, że większy lokat wiąże się bezpośrednio z większymi opłatami wynikającymi z jego posiadania. Podatki są naliczane dla identycznych nieruchomości różnorodnie w zależności od miast. W miastach większych opodatkowanie jest znacznie wyższe, aniżeli w tym niespecjalnie dużych, których wydatki są znacznie mniejsze. Opodatkowaniu nie podlegają między innymi nieruchomości wykorzystywane przez jednostki samorządowe.