Serwis Nieruchomości

Pozyskiwanie

W istocie nie chodzi jedynie o pozyskiwanie nieruchomości, jednak najistotniejsze jest to, że pozyskujemy po prostu klientów. Zarówno są to kupujący jak i sprzedający, wynajmujący czy też najemny. Taka osoba powinna jako pośrednik zdobywać jak najskuteczniej. Nie oznacza to wcale potrzeby posiadania dużej ilości klientów. Przeciętnie pośrednik jest w stanie mieć nieraz i dobrze obsługiwać od dziesięciu do piętnastu osób. Również należy pamiętać w nieruchomościach, ze działalność pośrednika jest pracą cechującą się względnie niską skutecznością. Z masy klientów, których posiadamy, zazwyczaj nie więcej niż od 5 – 10 procent dokonuje w końcu z jego udziałem transakcji, co konsekwentnie zastosowanie ma według zasady wyłączności może znacznie podwyższyć skuteczność w granicach 40 – 70 procent. I tylko w takich granicach, przypadkach można liczyć na uzyskanie swojego wynagrodzenia. Dlatego też wiele uwagi trzeba przykładać do pozyskiwania klientów. Wtedy też najskuteczniej należy pozyskiwać sobie klientów tak aby chcieli stać się klientami pośrednika. Pierwszą rzeczą, którą w związku z tym powinien pośrednik umieć zrobić, jest nie tyle sprzedaż nieruchomości lub poszukiwanie obiektu dla klienta, lecz sprzedaż własnej firmy, czyli siebie samego. Niezależnie od wkładu pracy i jej efektów, liczymy na wynagrodzenia.