Serwis Nieruchomości

Prawo

Każdy człowiek ma świadomość, że w naszym kraju istnieje prawo, które związane jest w sposób szczególny z nieruchomościami. Wszystkie przepisy prawne związane z nieruchomością zawarte są oczywiście w kodeksie cywilnym. Tak, więc kodeks cywilny określa szczegółowy podział nieruchomości. Wyróżnić tam można między innymi: nieruchomości gruntowe, budynkowe, leśne, gruntowe oraz jeszcze wiele innych rodzajów. Każda z tych nieruchomości oznacza coś zupełnie innego odmiennego dlatego warto zapoznać się z ich definicjami. Większa część społeczeństwa zaliczana jest do rolników, którzy posiadają nieruchomości w postaci ziemi oraz budynków. Dlatego są właścicielami nieruchomości budynkowej jak również rolnej. Oczywiście jeżeli ktoś jest właścicielem danej nieruchomości oznacza to, że ma pewne prawa względem niej. Dlatego może wykorzystywać ją w sposób zależny wyłącznie od samego siebie. Nikt trzeci nie ma wpływu na użytkowanie nieruchomości jak również jej zagospodarowanie. Prawo narzuca, że właścicielem danej nieruchomości jest osoba, która posiada księgę wieczystą oraz widnieje w niej jako właściciel. Nasze prawo w sposób szczególny określa wszystkie rodzaje nieruchomości jak również w odpowiedni sposób je definiuje. W ten sposób ludzie mogą zdobywać wiedzę prawną aby nie dać się jakimś oszustom.