Serwis Nieruchomości

System

Każda dziedzina ma swoje atuty w ręku, dlatego też nie będzie nigdy zaskoczeniem, że w rozwiniętych krajach miejsce ma jeden z charakterystycznych podmiotów. W nieruchomościach podstawowym bodźcem jest system podatkowy, i dlatego obejmuje on podatki oraz ulgi podatkowe jak nazwa wskazuje. Ulgi te są ustanowione przez państwo, jak i ustanawiane są na szczelnym bloku. Ta więc w państwach rozwiniętych pobudzające oddziaływanie wykazuje podatek naliczany od wartości nieruchomości. Pełni on w tej dziedzinie funkcję dochodową dla każdej gminy, stanowi też źródło jej stabilnego dochodu. Wnet racjonalizuje gospodarkę przestrzenną, co daje diametralne pobudzenie obrotu nieruchomościami. Jednocześnie skutkiem tego będzie zapobieganie spekulacjom gruntu. System podatkowy w nieruchomościach jest tym bodźcem, ale za to samo traktujemy politykę czynszową, gwarantującą rynkowe czynsze. Ograniczenie w swobodzie kształtowania czynszów prowadzi do nieracjonalnego wykorzystywania zasobów budowlanych. W wyniku takiego postępowania dochodzi do nieracjonalnego wykorzystania zasobów budowlanych. Możemy więc spodziewać się przyśpieszonego tempa pracy, ich zużywania się, aż w końcu osłabienia rynku nieruchomości. Jednak w takim miejscu powinna pojawić się gospodarka mieszkaniowa, która zajmuje się oddziaływaniem tych czynszów.