Serwis Nieruchomości

Uczestnicy

Są takie trzy grupy osób, które działają w zakresie opłat, zysków i strat. Mamy tutaj do czynienia w nieruchomościach inwestorami, emitentami i kredytobiorcami. Ci pierwsi redukują ryzyko kredytowe poprzez inwestycje w udziały w puli, redukują rozproszone ryzyko przedpłaty, jakie pojawiają się masowo w okresach redukcji rynkowych stóp procentowych. Inwestorzy uzyskują też wysoki stopień zabezpieczenia nabytych aktywów, oraz posiadają bardzo dużą swobodę w dysponowaniu finansami własnego bilansu. Drudzy to emitenci, którzy ograniczają ryzyko przedpłaty kredytów hipotecznych, stosują niższą od zakontraktowanej w kredycie stopę procentową i zdobywają dzięki temu cenną marżę z opłat serwisowych czy też takową premię poprzez zwiększanie płynności. Za pomocą możliwości natychmiastowego w danej chwili pozyskania gotówki, emitenci powodują zwiększenie tej płynności. Zastrzegają sobie również stabilne oprocentowanie i stały kurs papierów. Dzięki temu emitenci likwidują ryzyko zmiany stóp procentowych, czy obecnych kursów wymiany. Trzecią grupa są oczywiście kredytobiorcy, którzy zajmują się braniem kredytów, gdzie maja ułatwiony do nich dostęp. Biorą je dla budowania domu, wszelkich nieruchomości mieszkaniowych. Ważne jest tylko aby potem się to im zwróciło. Ta grupa ma zwiększoną konkurencję emitentów, dlatego uzyskują obniżenia marży płaconej za obsługę kredytów.