Serwis Nieruchomości

Wycena

Ważną rolę odgrywa również wycena nieruchomości. Takiej wyceny dokonuje oczywiście rzeczoznawca majątkowy, który odpowiedzialny jest za prawidłową wycenę wartości danej nieruchomości. Jest to osoba, która również powinna posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie dzięki dobytej praktyce zawodowej. Najczęściej osoba rzeczoznawcy zatrudniana jest w momencie kiedy dany człowiek chce sprzedać bądź też kupić jakąś nieruchomość. Wówczas jego głównym zadaniem jest doradztwo swoim klientom oraz dążenie do minimalizacji strat. Rzeczoznawca majątkowy musi znać sytuację jaka panuje na rynku aby móc dobrze doradzić swoim klientom. Powinna być to osoba obrotna i dążąca do satysfakcji oraz mająca na celu głównie dobro swojego klienta. Każdy rzeczoznawca powinien umieć doradzić swojemu klientowi aby zyskał na kupnie czy też sprzedaży. Dlatego powinna być to osoba posiadająca odpowiednią wiedzę oraz przestrzegająca przepisów prawnych, które zawarte są we wszelkiego rodzaju kodeksach czy tez przepisach prawnych. Do obowiązków rzeczoznawcy należy również ocena ryzyka jakie może ponieść klient na przykład sprzedając w danym czasie swoją nieruchomość. Jest to bardzo ważne aby klient był zadowolony z osoby rzeczoznawcy majątkowego.